Условия за ползване


Тези условия за ползване (наричани по-долу „Потребителски условия“) се прилагат за всяко използване на уебсайта на Отзивио (наричан по-долу „Уебсайт“), включително - но не само - www.otziv.io

 Уебсайтът се предоставя от Отзивио. В тези Потребителски условия думите "ние", "нас" и "нашите" се отнасят до Отзивио.

 Счита се, че тези Потребителски условия включват всички други експлоатационни правила, политики и насоки, които са посочени тук или които по друг начин можем да публикуваме на уебсайта (като такива, правилата, политиките и указанията могат да бъдат изменяни от време на време), включително без ограничения.

 Използвайки уебсайта, вие приемате да се подчинявате на Условия към потребителя, включително Указанията за потребителя. Ако не приемете тези Потребителски условия, нямате право да използвате Уебсайта и Ви молим да не използвате Уебсайта повече. Регистрацията като потребител изисква вашето изрично приемане на тези Потребителски условия.

 

УСЛУГИТЕ НА УЕБ САЙТА
1 Регистриран потребител

1.1 Отзивио ви предоставя неизключително, непрехвърляемо, отменяемо, ограничено право на достъп и използване на уебсайта. За да получите пълен достъп и използване на Уебсайта, трябва да създадете профил и да се регистрирате като потребител (наричан по-долу "Регистриран потребител").

1.2 Имате право да регистрирате само един профил на човек на уебсайта. Профилът е личен и не трябва да го прехвърляте на други.

1.3 За да станете регистриран потребител, имате нужда от парола. Вие избирате вашата собствена парола, която трябва да се използва с вашия имейл адрес, когато влизате в уебсайта. Паролата е лична и не трябва да я прехвърляте или по друг начин да я предоставяте на други. Вашата отговорност е да се уверите, че паролата не попада в ръцете на трета страна. Ако разберете, че паролата е или може да е била компрометирана, вие сте длъжни да ни информирате за това. Можем и ще променим паролата, ако съществува риск паролата да е компрометирана или да бъде използвана в нарушение на Условията към потребителя.

 1.4 По време на процеса на регистрация трябва да дадете потребителско име. Потребителското име ще бъде показано на уебсайта, когато пишете или коментирате отзиви или създавате генерирано от потребителите съдържание (вижте 2.1 по-долу) на уебсайта. Следователно трябва да помислите дали искате да използвате потребителско име, от което да бъдете идентифицирани от други. Потребителското име не трябва да бъде обидно, да съдържа термините "Гост", "Админ", "* .bg", "* .com" и други или да съдържа характеристики, които принадлежат на трета страна, включително имена на известни лица, или лични имена, на които не притежавате правата. Вие гарантирате, че вашето потребителско име не нарушава никакви права (включително каквито и да е права на интелектуална собственост), принадлежащи на трета страна и / или отнасящи се до Условията към потребителя.

 1.5 Имаме право по всяко време, без предизвестие и без предразсъдъци, да изтрием, спрем или променим вашия профил в случай на ваше нарушение или съмнение за нарушение на настоящите Потребителски условия или приложимото законодателство. Когато изтривате своя профил, вече няма да имате достъп до услуги на уебсайта, които изискват вашата регистрация и / или влизане като регистриран потребител. Когато изтриваме вашия профил, ние си запазваме правото да изтрием генерираното от потребителите съдържание (вж. 2.1), което сте направили на уебсайта.

 1.6 Освен това си запазваме правото по всяко време и без предизвестие или обяснение да изтрием вашия профил и генерирано от потребителя съдържание (вж. 2.1). В този случай нашият отказ от отговорност се прилага без ограничения.

 1.7 Нямате право да получавате достъп или да се опитвате да получите достъп до частите на уебсайта, изискващи регистрация на потребителя, ако не сте регистриран потребител.

 

2 Генерирано от потребителите съдържание от регистрирани потребители

2.1 Вие ни предоставяте своето, неизключително, вечно, неотменяемо, безвъзмездно право и лиценз за публикуване, показване, възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни произведения на и търговска експлоатация на всякакви материали, информация, уведомления, отзиви, статии или други видове комуникации (наричани по-долу „Създадено от потребителя съдържание“ или „СПС“), които създавате на уебсайта като регистриран потребител. Можем свободно да използваме и прехвърляме СПС и да разкриваме СПС на трети страни.

 2.2 Регистрираните потребители носят отговорност за СПС, което публикуват на уебсайта.

 2.3 Регистрираните потребители гарантират, че всички СПС, публикувани на уебсайта, са верни и показват истината (когато те посочват факти) или действително съдържание (когато те изказват мнения).

 2.4 СПС трябва да се отнася до компания или организация, от която Регистрираният потребител е закупил нещо или може да докаже по конкретен начин, напр. чрез документация свързана с използваните продукти или услуги на компанията или организацията.

 2.5 Не можете да публикувате СПС по отношение на компании, с които имате лични или професионални отношения.

 2.6 Регистрираните потребители не трябва да позволяват на трета страна, да публикуват СПС на уебсайта, ако СПС:

  • има маркетингов характер или има маркетингови цели
  • е незаконно, измамно, заблуждаващо, заплашително, обидно, тормозещо, клеветническо, деликатно, нецензурно или порнографско
  • има сексистки, политически или расов характер
  • нарушава правата на други хора, включително всички права на интелектуална собственост, права на личен живот и / или права на публичност
  • е обидно или по някакъв начин нарушава приложимите местни, национални или международни закони или разпоредби
  • нарушава тези Потребителски условия, включително Указанията за потребителя
  • разкрива каквато и да е лична информация за друго лице, включително име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, информация за кредитна карта или друга информация, която би могла да се използва за проследяване, контакт или представяне за това лице
  • има нелоялна или незаконна цел и / или съдържание (или популяризира незаконни цели)
  • е технически вредно (включително без ограничение компютърни вируси, логически бомби, троянски коне, червеи, вредни компоненти, повредени данни или друг злонамерен софтуер, вредни данни или поведение и действия)

2.7 Потребителите, които създават съдържание гарантират във всеки контекст, че СПС е законно и в съответствие с Условията на потребителя. Ако Отзивио получи известие или узнае по друг начин, че СПС-то нарушава действащото законодателство и / или Условията на потребителя, ние можем да изтрием това СПС без никакво известие и можем - в зависимост от характера на нарушението - да информираме нарушителя. Правото ни на изтриване няма да зависи от обяснение, въпреки че ще се стремим да информираме регистрирания потребител за изтриването и причината за това.

 2.8 Регистрираният потребител ни предоставя правото да инициираме и предприемаме всякакви правни действия, които сметнем за необходими в случай на нарушение на СПС от регистрирания потребител.

Регистрираният потребител трябва да гарантира, че ще ни обезщети за всякакви искове, които могат да бъдат предявени срещу нас в резултат на нарушението от страна на регистрирания потребител на Условията на потребителя или действащото законодателство. Регистрираният потребител трябва да ни обезщети и да ни предпази от и срещу всякакви искове или загуби поради искове на трети страни срещу нас, произтичащи от СПС от регистрирания потребител.

 2.9 Можем по всяко време да поискаме информация за СПС от Регистрирания потребител, включително документация, подкрепяща информацията, включена в СПС, напр. документация, доказваща, че СПС се основава на действителен опит при закупуване в действително отношение на клиента към компанията, за която СПС се отнася.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ
3 Права

3.1 Уебсайтът и услугите, които предлагаме чрез Уебсайта, включително всички базисни технологии и права на интелектуална собственост, въплътени в него, са и си остават нашата единствена и изключителна собственост и не се предоставя никакъв лиценз или каквото и да е друго право на която и да е основна технология. Ако предоставите обратна връзка, идеи или предложения относно уебсайта или услугите, предлагани на уебсайта („Обратна връзка“), ние сме свободни да използваме напълно тази обратна връзка.

 3.2 Съдържанието на уебсайта, включително, но не само правата върху интелектуалната собственост, текст, характеристики, графики, иконки, снимки, изчисления, справки и софтуер е или ще бъде наша собственост или собственост на трета страна (различна от регистрираният Потребител) и е защитен от българското и приложимото международно законодателство, включително без ограничение приложимите закони за авторското право и търговските марки.

 3.3 Неразрешеното копиране, разпространение, представяне или друго използване на уебсайта или част от него е нарушение на българското законодателство и по този начин може да доведе до граждански и / или наказателни санкции.

 3.4 В най-пълна степен, разрешена от закона, правата за безплатно използване на СПС ни се прехвърлят безвъзвратно, без ограничение във времето и без териториални ограничения.

 3.5 Изтеглянето и друго цифрово копиране на съдържанието на уебсайта или части от него са разрешени само за лична нетърговска употреба, освен ако не е уговорено друго в писмена форма или не е разрешено съгласно приложимото задължително законодателство.

 3.6 Всички имена на компании, търговски марки и други бизнес характеристики на Уебсайта са или ще бъдат наша собственост или собственост на трета страна (различна от Регистрирания потребител) и трябва да се използват за бизнес цели само след предварително одобрение от нас или третата страна собственик.

 4 Лични данни

4.1 Извършваме различни видове обработка

на лични данни във връзка с използването на Уебсайта. Нашата обработка на лични данни се извършва при спазване на нашата Политика за поверителност, която може да бъде получена тук:  https://otziv.io/p-privacy-policy

 Приемайки тези Потребителски условия, вие потвърждавате, че сте прочели и приели нашата Политика за поверителност.

 

5 Отказ от отговорност

5.1 УЕБСАЙТЪТ, СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ НА УЕБСАЙТА, ​​СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И КАТО НАЛИЧНИ БЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. OTZIV.IO ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ, ИМПЛИЦИРАНИ ИЛИ СТАТУТНИ, ВКЛЮЧВАЩИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕПРЕКРАТЯВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ИЛИ ПРИЛОЖИМОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. УЕБ-САЙТЪТ И УСЛУГИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМEНЯНИ, АКТУАЛИЗИРАНИ ИЛИ ПРЕКРАТЕНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ.

 

5.2 Не правим никакви изявления и не носим никакви гаранции по отношение на който и да е СПС, публикуван на уебсайта. Независимо от гореизложеното, Отзивио може по всяко време да разследва и редактира (включително анонимизиране) СПС, примерно ако такива действия са подтикнати от искания на трети страни, се изискват съгласно приложимото законодателство или са необходими за спазването от страна на СПС на нашите указания за потребителя.

 5.3 Ние се отказваме от всякаква отговорност за съдържанието на СПС. Нашата неотговорност се прилага, без ограничение, за всеки СПС, включително СПС, който е редактиран от нас (вж. 5.2). Ние не носим отговорност за връзки към уебсайтове на трети страни в СПС, включително за съдържанието на страницата, към която СПС води.

 5.4 Препоръки, отзиви, коментари и други, отнасящи се за: конкретни компании, услуги, е-бизнеси, работодатели и други публикувани на уебсайта предоставени от регистрираните потребители и които не са направени от нас, за тях ние не носим абсолютно всякаква отговорност за съдържанието което е публикувано на уебсайта. Използването на нашите услуги във всяко отношение е единствено отговорност на регистрираните потребители.

 

 6 Ограничение на отговорността

6.1 Отзивио полага грижи информацията в otziv.io да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията освен ако не сме посочили нещо различно на уебсайта Отзивио. Отзивио няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителя, нито че ще бъдат сигурни, навременни или непрекъснати. С приемане на Потребителските условия, потребителя декларира че използването на предоставената му услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват че Отзивио не отговаря за евентуално причинени на потребителя при ползване на предоставената му услуга вреди.

 6.2 Отзивио абсолютно не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера или хардуера, загуба на данни и други подобни, собственост на потребителите, произтекли при използването на предоставените им услуги.

 7 Други потребителски условия

7.1 Ние можем по всяко време, по наше усмотрение, да преразгледаме или променим тези Потребителски условия. Ще положим усилия да предоставим разумно предварително уведомление за всякакви такива промени. Ние можем по всяко време, по наша преценка и без предизвестие, да затворим, променим или реорганизираме Уебсайта. Като регистриран потребител приемате да бъдете обхванати от текущите Потребителски условия по всяко време. Всяка ревизия или промяна на Потребителските условия ще бъде посочена на уебсайта. Освен това ще се стремим да информираме регистрираните потребители за промяната на Условията за ползване. Регистрираните потребители се съгласяват, че продължаването на използването на уебсайта след публикувана модифицирана версия на Потребителските условия е приемане на промените в Потребителските условия.

 7.2 Ако някое от тези Потребителски условия се счита за незаконно или неефективно и следователно не се прилага, това няма да окаже влияние върху приложимостта и изпълнението на останалата част от Потребителските условия.

 8 Срок и прекратяване

8.1 Ние можем да прекратим вашето право на достъп и използване на услугите, предлагани на уебсайта, по всяко време по каквато и да е причина без отговорност. Ако го направим или ако решите да изтриете своя профил, всички права, предоставени ви тук, незабавно ще се прекратят. Раздели 2-10 ще останат в сила при всяко прекратяване на Потребителските условия.

 9 Приложимо право и място на провеждане

9.1 Потребителските условия и отношенията между вас и Отзивио се уреждат от законите на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия.

 10 Политика за оспорване на авторски права

10.1 Политиката на Отзивио е да блокира достъпа до или да премахва материали, за които добросъвестно вярва, че са защитени с авторски права материали, които са били незаконно копирани и разпространявани от някой от нашите рекламодатели, филиали, доставчици на съдържание или членове или потребители,както и премахване и прекратяване на услугата за повторни нарушители.

Отзивио е приел политика за ненарушаване на авторските права в съответствие с всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост.

 11 Разни

11.1 Вие признавате и се съгласявате, че настоящите Потребителски условия представляват пълното и изключително споразумение между вас и Отзивио относно използването на уебсайта от вас .

11.2 Нищо, съдържащо се в тези Потребителски условия, не може да се тълкува като създаване на какъвто и да е вид на партньорство.

 12 КОНТАКТИ

12.1 Можете да се свържете с Отзивио относно използването на уебсайта от вас по имейл на help@otziv.io.